Veškerá data, použitá pro zpracování dané zakázky v grafickém studiu, jsou po vytvoření tiskových dat zálohována na externí médium a uložena v grafickém studiu po dobu 2 let. Zákazník může v této lhůtě zakázku kdykoliv zopakovat, případně před novým tiskem drobně upravit. V tomto případě není nutné pořizovat nová vstupní data.

Na přání může zákazník také obdržet kopii své zakázky v přenositelném formátu PDF. Tento formát je určený k prohlížení nebo k tisku, nelze ho upravovat.