Zakázka je v této fázi upravena podle technologických požadavků zvolené tiskové techniky. Již zde nedochází k žádným zásahům do obsahu nebo barevnosti zakázky, ale doplňují, nebo upravují se přesahy tisku, ořezové a soutiskové značky, barevné škály, značky pro knihařské zpracování a pod. Zakázka se poté vyřazuje na tiskový arch v závislosti na typu tiskového stroje a velikosti papíru.

Z kompletního tiskového archu jsou vygenerované soubory PDF v plném tiskovém rozlišení, které jsou v případě požadavku certifikovány příslušnou normou. Pokud konečný tisk neprovádí studio Graphic Live, jsou tato data předána zákazníkovi, případně jeho tiskárně.

Pokud konečný tisk provádí studio Graphic Live, jsou z tiskových dat připraveny vstupy pro tiskový stroj. V závislosti na zvoleném tiskovém procesu a formátu stroje může jít o CTP tiskové desky, filmy pro ofset nebo sítotisk, případně speciální úpravu PDF pro digitální technologie.

Bližší informace o průběhu předtiskové přípravy a formátech tiskových dat naleznete na strankách "Služby DTP studia".