Na základě dodaných nebo pořízených dat (viz. bod 2.) a dohodnuté formy prezentace (viz. bod 1.) studio zpracuje a předloží grafické návrhy. Při jejich posuzování by měl zákazník rozhodnout zejména o těchto aspektech: odpovídá prezentace mým představám, vyhovuje mi barevné ladění, vyhovují mi použité fotografie, jsou dostatečně velké a výrazné, vyhovuje mi použité písmo a jeho čitelnost ?

Studio posoudí požadavky zákazníka a po dohodě je v návrhu přizpůsobí technologickým možnostem tiskového procesu. Upravený návrh je znovu předložen ke schválení. Po všech provedených úpravách zákazník schválí konečnou podobu grafického návrhu, který bude použitý k finálnímu zpracování prezentace.Tento proces schvalování může probíhat osobně, nebo elektronickou cestou.

Bližší informace o grafických návrzích a možnostech jejich zpracování a úprav naleznete na strankách "Služby DTP studia".