Pro optimální způsob a formát prezentace je třeba hned v úvodu rozhodnout o několika marketingových a technologických kritériích:

Jakou cílovou skupinu chci oslovit, případně jaký druh výrobku, zboží či služby chci propagovat?

Jakým způsobem bude prezentace šířena (hromadný leták na výstavu, plakát do interiéru, velkoplošný venkovní banner, polep automobilu...), případně k jakému účelu je určena?

Jaký počet propagačních materiálů je třeba tisknout, případně jaké finanční prostředky budu do propagace investovat?

Na základě těchto údajů může pracovník studia navrhnout a doporučit nejvhodnější způsob realizace zakázky.